عادت

چند روزیست تهران نیستم و از اخبار بی خبر مانده ام

اتفاقی از آنچه باعث شده پنج شنبه روز سیاه تهران نام بگیرد با خبر شده ام.

داد و فغان به آسمان رفته که "وا مصیبتا !! چه مردمانی شده ایم ما !!"

...

تا کی میخواهیم بخوابیم ؟ ما همین مردمان "بوده ایم" ... و متاسفانه هیچ چیز بهتری "نشده ایم" .. فقط به آنچه هستیم عادت کرده ایم ... همین.

مراقب باشید و آگاه ... که فتنه 88 را جوانان مهارکردند.

مسائل بیهوده را هم بیخود بزرگ نکنید !!

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
شهاب

من اینطوری فکر کنم میمیرم‌!

اول از همه، ديدي كه اونجا به تنها چيزي كه اهميت داده نمي شه (برعكس اينجا)، اخبار و سياست و حادثه و خونريزي و ... است. من اصلا در مورد قضيه اول به طور خاص صحبت نمي كنم،‌ دارم اين موضوع بي تفاوتي رو به طور كلي مي بينم: نمي دونم چرا اينقدر بي تفاوت شديم؟ قبلا هم بوديم اما نه تا اين حد. شايد فكر مي كنيم مرگ مال همسايه است و تا وقتي ماجرا به ما ربط پيدا نكرده،‌پس لزومي هم نداره دخالت كنيم. شايد هم وقتي ديديم خودشون تو روز روشن چه كارهايي مي كنند و جوونا رو چطور مي كشن و خيلي راحت يا انكار مي كنن يا تقصيرا رو مي ندازن گردن دشمن!،‌ ما هم ياد گرفتيم بي تفاوت باشيم. تاحالا چقدر صحنه هاي تصادف ديديم؟‌خيلي راحت رد شديم و فوق فوقش نچ نچ كرديم و گفتيم عجب تصادفي.. تا حالا چقدر از موتورسوارا رو ديديم كه تو گوشه خيابون جون مي دن و هيشكي به دادشون نمي رسه؟ ما ملت بي تفاوتي بوديم و بيشتر هم بي تفاوت شديم. به نظر من، ما ها داريم تبديل مي شيم به موجودات بي احساس.. دقيقا چيزي كه دولت مي خواد: يك ملت فراموشكار و سيب زميني. مثلا چرا فكر مي كني مردم يادشون رفته چه جوونايي مثل ما داشتن كار مي كردن،‌ زندگي مي كردن و هزار تا آرزو داش

الان نيستن. منظورم گمنام ها نيست كه بگيم با اين وضعيت اطلاع رساني مردم حق دارن ندونن. منظورم كسايي مثل ندا و بقيه است كه از همه معروفتر و جهاني تر بودند. چرا فراموش كرديم؟ كه چه كسايي تو زندونا دارن چيزايي رو تحمل مي كنن كه ما تصورش رو هم نمي تونيم بكنيم.. ديروز يه نفر كه خيلي مي نازيد به اينكه تو شلوغي هاي ستارخان بوده و از نزديك همه چي رو ديده،بهم گفت نسرين ستوده (كه همسايه واحد روبه رويي مادر ايشون ه) هنوز نمرده؟ آخه خيلي وقته تو اعتصاب غذاست! من واقعا نمي دونم چرا اينطوري شديم. انقدر تو تلويزيون خون و خونريزي ديديم و انقدر تو صفحه حوادق روزنامه خونديم كه همه چي برامون عادي شده.. به نظر من،‌ تمام اينا برنامه ريزي شده از طرف دولته. تو هيچ كشوري ويژه نامه حوادث تو روزنامه هاشون با اين تيراژ چاپ نميشه. در مورد موضوع دوم، باز هم توهم دشمن و باز هم توهم خنثي شدن.. به خاطر همين مي گم كه تمام اينا برنامه ربزي شده است،‌از يه طرف مي دونن ملت فراموشكاري هستيم، ميان و اطلاع رساني رو فقط به خودشون محدود مي كنن و بعد يك طرفه هر چي خواستم مي گن و ملت فراموشكار هم يادش نيست دو سال پيش چه اتفاقايي افتاد و كم كم باور م

كم كم باور مي كنه كه همه چي تموم شده و اصلا اتفاقي نيافتاده و همه اين اتفاقا رو تو خواب ديده لابد!!

طولاني شد،‌ مجبور شدم تو سه قسمت بفرستم..