؟!

.

اگه گفتی کدوم صندلی قطار مترو از بقيه پر مشتری تره؟

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
شهاب

همه ی چيزا يه چرخه اس مث چرخه ی سوخت ! فکر کنم اون صندلی های اول و آخر واگن باشن !

يک زن

اونی که دختر دوروبرش بيشتر باشه!