سيلی

سلام.

با يک دنيای تازه آشنا شده ام. دنيای ويراژ دادن در خيابانها و بزرگراهها  تا محل کار. دنيای گوش کردن نوار گروه " Z بازی" با صدای بلند و "لايی" کشيدن.

علی الحساب حقايق دنيای تازه مثل سيلی به صورتم خورده اند و ماتم برده. اين شده که ساکتم.

.

/ 0 نظر / 6 بازدید