مرور

 

خبر گذاری مهر میگه آب انبار سپهداری اراک با دستور شفاهی تخریب شده. یادم اومد زمان دانشجویی رئیس دانشگاه هیچ اجازه ی کتبی برای کاری صادر نمیکرد، فقط مارو میفرستاد جلو و هر وقت حراست لب ور میچید جلومونو میگرفت که : اجازه نداشتین که ... .

-----

خدا رفتگان شما رو بیامرزه، مرحوم مادرم هیچ نیازی به کتاب کمک آموزشی برای حفظ حجاب و عفاف نداشت، اما مثل اینکه بچه های امروزی دارن.

-----

یک ای میل داشتم که نوشته بود:

دیگران را ببخشید

نه به این خاطر که آنها لایق بخشش اند

به این خاطر که شما لایق آرامش اید .

/ 2 نظر / 12 بازدید
Albert

I invite you to read a text of the Iranian writer and poet Mohsen Emadi in Spanish and Farsi in my blog IMPEDIMENTA (http://impedimentatransit.blogspot.com/). Best regards from Barcelona, Spain

شما لایق آرامش اید..