تکراری

چند روز قبل از دوستی میشنیدم که حجاب خانمها برای او تعجب آور بوده. گوینده (که خود نیز زنی از همین جامعه ماست) شرح میداد که نوع حجابی که دیده به قول خودش "سیاسی" بوده. و اینکه چقدر افزایش پیدا کرده.

نمیدانم شما هم این افزایش حجاب را تایید میکنید یا نه. اما من یاد حرف دیگری افتادم.

این حرف تکراریست اما به گمانم به دوباره گفتن اش می ارزد که "رادیکالیسم ، رادیکالیسم می آورد".

حمله به اعتقاد دینی آدمها همانقدر درد آور است که حمله به اعتقادشان به آزادی ، یا مفاهیم دیگر.

/ 4 نظر / 8 بازدید
شهاب

از چه بابت تعجب آور؟

شهاب

درست نفهمیدم منظور اون خانوم رو

من هم متوجه نشدم. يعني اينكه خانومها به اقتضاي محيط كار و دانشگاه و ... در ظاهر پوشيده هستند اما در واقعيت و در ذهنشون اعتقادي به پوشش ندارند، ‌براش تعجب اور بوده؟ خيلي متوجه منظور خانومه نشدم

هنوز تكراري؟؟؟