رکود

.

خیلی بد است که احساس کنی هیچ چیز عوض نخواهد شد. چه در محدوده ی اتاقت، چه خانه، چه کشور. فکر کنید از دکور اتاقتان خوشتان نیاید و اجازه عوض کردن هم نداشته باشید. یا مثلا خانه تان آرام آرام رو به وبرانی میرود و بهبودی هم در کار نیست.

انگار آدم های مسن دلشان میخواهد چیزی عوض نشود. حوصله تغییر را ندارند.

... و جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری ...

سعدی گفته. یادم نیست که گفته زن جوان یا فقط جوان.

شاد باشید و امیدوار.

/ 6 نظر / 6 بازدید
تگرگ

هنوز ترديدهای قديمی ات را داری؟ تو هم هنوز مثل قدیما فکر می کنی. نمی خوای....

يک زن

طبيعت بيرحمه...ما بايد بسازيم وگرنه همه چی رو به تخريبه همه چيز.

شقايق

آره بد.. عادت می کنی.. نتونستيم می ری زن می ستونی اون وقت از تغيير فرار می کنی !

savijhe

دارم فکر میکنم تو اگه همین طور شاد بنویسی آخرش یه چیزت میشه ها !!!!

نرجس

آخه شما كه سن و سالي ازت گذشته اين چيزي برات طبيعيه