.

گاهی سکوت خيلی خيلی بهتر است.

ساکتم. فقط همين. احتمالا پير شده ام. در بچگی سر و صدا بودم و در نوجوانی داد و بيداد. تا چند سال پيش هم ميخواستم "فرياد بلندی بکشم که صدايم به شما هم برسد"

حالا ساکتم . چرا ؟ نميدانم. دليلش هم ميان سکوت مانده و بيان نميشود.

----بعدالتحرير

به هفت سنگ فکر ميکنم.

/ 6 نظر / 7 بازدید
شهاب

پير که شدی ولی فکر نمی کنم اهل داد باشی !

يه نفر

مايوس شدی از شنيده شدنت؟

يه نفر

ديروز زنگ زدم به دوستی که دندون پزشکه. در حال کار کردن و صدای قيژ قيژ بد ترکيب اون مته هه گفتم چطوری؟ گفت : کوچه لبريز سکوت است.. خيابان خلوت.......... کی ميفهمه آدما کی خاموش ميشن و کی اينهمه عميق.. که کوه کوه حرف و درد و داغ را چال ميکنند توی خودشان و يک تکه اش هم پيدا نميشود اصلا؟ کی آدم انقدر ميکند خودش را حفر ميکند و بی انداره ميشود؟ ها؟

يک زن

گاهی لازمه! باور کن...

savijhe

انشاالله سکوت شما مترادف اون جمله کليشه ای که ميگه در سکوتم فریادها نهفته نیست...همیشه حرف زدن خوب نیست...باور کنید..برو از این سکوتت حالش رو ببر!!

MardomAzar-t

چی بگم! هنوز به سن تو نرسيدم! ولی فکر می کنم بعضی وقت ها اين خودمون هستيم که دنبال اين سکونته می ريم! ----------------- بعد اينکه خوب آره! پسرا....