خاکستری

دوران تاریکیست. گمان نکنم تکلیف این سایه که سرمان آوار شده به این زودی یکسره شود.

حداقل امسال نه.

/ 2 نظر / 9 بازدید
شهاب

صبر و امید و حرکت ! هر سیاهی ای را کمرنگ می کند