پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

احساس میکنم نیروهای معترض فعلی توانایی و شایستگی قرار گرفتن در مقام رهبری مخالفت های اجتماعی موجود را ندارند. باید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید