پست های ارسال شده در دی سال 1383

... گوشه ی وبلاگ ها معمولا پست الکترونيکی نويسنده را ميشود پيدا کرد. وبلاگی را سراغ دارم که وقتی ميخواهی آدرس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید

قامت موزون يار

چرا ستايش اش نکنم ؟ هم سرو قد، و هم استوار،            چون کوه. هر روز همديگر را ميبينم. هميشه آنجاست،                            ايستاده، محکم، سربلند. هميشه آنجاست،                          در ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 2 بازدید