پست های ارسال شده در آدر سال 1382

تهی

بعله.... روز جالبی بود.گذشت. اتفاقی که نيافتاده ؟! افتاده ؟! نميدانم...به قول آن دزد (در جواب شبگرد که پرسيده بود چه ميکنی ؟) ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 2 بازدید

شوک

ا                          "شوک" شديدی بهم وارد شده. فعلا "کودک" ام به قلاب افتاده و پر از احساس بدم. شکر که چند شاعتی رو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید