دقت

 

لطفا توجه داشته باشین که "در فتنه‌ی اخیر نیز در استان‌ها خبری نبود. نهایت اینکه در تهران دو میلیون نفر به آقای موسوی رای داده بودند که در مقابل ۴۰ میلیون هیچ است، اما 8 ماه کشور گرفتار بود" و همینطور اینکه تا پونزده سال دیگه به رتبه اول علمی بین امارات و ارمنستان و پاکستان میرسیم.

-----

لطفا یکی به من بگه که خواب میبینم. این "خبر" ناب از اردیبهشت امسال روی سایت فارسه و ... خب ! هست دیگه ... مگه چیه ؟! تازه یه انجمن علمی و دانشجویی هم اونو نقل کرده ... میدونین ... مشکل من نداشتن جهان بینی اسلامیه ... و گرنه تولید برق از هیچی که سخت نیست ... .

/ 1 نظر / 9 بازدید
شهاب

تو بسی کافر می باشی ! [عینک] برا همین من عاشقتم !