یادم می آید زمان انتخابات در یک شب نامه شعر طنزی میخواندم خطاب به بزرگان قوم که یک بیت اش این شکلی بود:

این نسل نو که حاصل پیچاندن شماست

گنجشک را به جای قناری کند یلو (yellow)

فکر کنم سعدی بوده که گفته: الناس علی دین ملوکهم.

امروز می بینم که رندی جزء جدایی ناپذیر رفتار هاست. مثل این که دوپهلو حرف بزنی تا هر وقت لازم شد زیر یک پهلویش بزنی و دومی را بچسبی.

چرا ؟!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
نرجس

شاید ریشه در انزوای فرهنگی ما داشته باشه... به نوعی همه ی جوانها از سنگین و مودب و موقر بودن فراریند.... در لودگی و رندی امروزی سادگی ای هست که کلام را شیرین تر و دلنشین تر می کنه تا در ادب گذشته ها

یک زن

منم نمیدونم!

شهاب

تا وقتی اساتيد زبانی چربيدن چون شما در عرصه حاضرند چه عجيب است اين ؟