مضحکه ضحاک

چند سال پیش کتابی خریدم با عنوان "مضحکه ضحاک" نوشته میثاق امیر فجر که نمیدانم کی از دست ممیزین در رفته و چاپ شده بود. نمایشنامه ای بود از روایت ضحاک و اینکه دادگاهی برای نشان دادن دادگری خود برپا کرده بود.
دو روز است شبکه چهار دادگاه شکایت شیرین عبادی از روزنامه کیهان را پخش میکند. عجیب به یاد عنوان آن کتاب افتاده ام. نمی فهمم نمایش اینکه نماینده مستقیم ولی فقیه چنین موجودیست و آبروریزی حاصل چه لطفی برایشان دارد ؟

 

/ 3 نظر / 10 بازدید

جدی شبکه چهار همچین چیزی گذاشته؟ نتیجه چی؟ یعنی شریعتمداری مهره سوخته شده؟

شهاب

وقتی میگن تاریخ تکرار می شود همین است !

سیدرضاهاشمی

کتاب جالبی هست.من هم خوندم این کتاب رو.به دیگران هم توصیه می کنم.