من چه دانم ؟!

سلام

به اثر نفس معتقدید ؟ خب اینو چی میگید ؟!

----

امروز فهمیدم که شهروند امروز سایت هم داره. صبح ام به خیر.

----

. . .

/ 3 نظر / 7 بازدید
دوست

قیام وحدت تحت راهبری یگانه نجات دهنده عالمین الآدمیان" آقا پروفسور ابراهیم میرزایی" زين‌پس دانش با خدمتگذارى، جاى سياست را خواهد گرفت حكم اين است كه يگانه راهِ كلِّ آفرينش، حق و عدالت است الحكمُ‌الفتح پيروزى از آنِ حق و عدالت است هدفِ سازمان عَلَمِ حق و عدالت، حفظِ حقِ انسانيت و آزادىِ همه ملتها از زير ظلم كه ايران نقطه‌ شروع آن است جنايت و كشتار، ظلم و ستم و بيدادگرى بايد ريشه‌كن گردد و اين حكمِ صاحب‌الأمر است نامِ عَلَمِ حق و عدالت بر همگان حاكميت دارد تئاترِ دينىِ آخوندهاى مقدسينِ شيطان و زمانِ جولان دادنِ اين رژيم لعينُ‌الضالين مفسدينِ فى‌الأرض با تخيلاتِ واهى و تعصباتِ خرافى و جاهل در كفرِ بدعت و بى‌دين و ضدِ شأنِ آدم ضدِ حقيقت و ضد شريعت، پايان يافته است رژيم ويرانگر، ظالم و نادان و ستمگر و بيدادگر، در انبوهِ مردم و در پلِ صراط در باطلِ خود به انهدامند سازمان عَلَمِ حق و عدالت دست هميارى و همكارى تمام عزيزانى كه قلبشان به عشق آزادى ايران مى‌تپد را به گرمى مى‌فشارد. www.nazaratemardomi.com www.alamehaghvaedalat.com

عليرضا

خوب لزوماً هر چيزي که آزمايش مي‌شه که درست نيست (يه چيزي توي همين مايه‌ها البته منظورم بود)