چه فایده ؟!

خوب ...

چه قایده اگه آدم از گفتن دلتنگی هاش تو وبلاگ خودش نگران باشه ؟!

. . .

/ 4 نظر / 10 بازدید
ساویژه

اونوقت چرا نگران باشی؟؟ مگه مال خودت نیست؟ نکنه زیاد عمومی شده و راحت نیستی؟

دیوار

هیچ فایده !!!من هم با این معضل روبروم ! بنویسم؟ ننویسم؟بنویسم؟ننویسم؟ در آخر هم همیشه قرعه به نفع ننویسم می افتد!

عليرضا

ْيه کم با اون شهاب بيشتر بگرد، تا راه-و-چاه‌اش رو يادت بده!

شهاب

بگو تو دلت ( با کمال پوزش البته ) : گور پدر هر کی که بخواد هر چی فک کنه ! [گل]