تقلید

آدمیان به محض آنکه یقین پیدا کنند که عامه مردم به باوری (هرقـدر احـمقانه) عقیده دارند، بلافاصله آن را می پذیرند. ...  بسیار عجیب است که عمومیت باوری این قدر برای مردم اهمیت دارد. ممکن بود که تجربه شخصی ایشان به آنها بگوید که قبول چنین باوری کاملا نابخردانه و فرایندی صرفا تقلیدی است، ولی چنین چیزی به آنها نمیگوید. زیرا از هرگونه خودشناسی بی بهره اند.

اگر بخواهیم جدی حرف بزنیم، باید بگوییم که عمومیت یک باور، برهان راستی آن نیست. در واقع این امر حتی دال بر احتمال صدق آن باور هم نیست ...

آرتور شوپنهاور ترجمه عرفان ثابتی

---------

چند باور عمومی میشناسید که بدون فکر و صرفا از سر تقلید از طرف عموم پذیرفته شده اند ؟!

پ ن : به یک کلاس خودشناسی نیازمندیم !

/ 0 نظر / 16 بازدید