چگونه زيستن

.

پولدار يا بی پول، اينجا يا آنجا، به اين روش يا آن، کمی کمتر يا بيشتر، مهم اينست که روش زندگی را ياد بگيريم.

آهای ! اگر هنوز نميتوانيد روش زندگی را به کسی ياد بدهيد، لطفا صاحب فرزند نشويد.

-----

پيامی از يک دوست دريافت کردم که نويسنده يک وبلاگ را دستگير کرده اند. ای حماقت !

/ 2 نظر / 8 بازدید
بچه مخفي

اصلا اگه راه و رسم زندگي رو خودتونم بلد نيستيد، لطفا همسردار نشيد!

MardomAzar-t

پيام های ايمنی را جدی بگيريد ---------------------- آره مرسی رسيده