توقعات ایدئولوژیک !

شماره 13 دی ماه روزنامه شرق، یادداشتی از محمدرضا اصلانی (کارگردان آتش سبز) چاپ کرده همراه چند مطلب دیگر درباره ی مشکلات اکران فیلم های با مخاطب خاص.

 "... دولت برای هزینه ای که میکند یکسری توقعات ایدئولوژیک دارد که البته طبیعی هم هست، دلیلی ندارد که در شرایط فعلی انتظار ایدئولوژیک نداشته باشد ... بخش خصوصی مان هم که در حد یک صنعت محلی ورشکسته است، یعنی یک بازار داخلی محدود دارد و قیمت هرکدام از فیلم های سینمایی اش اندازه یک واحد آپارتمانی است و طبعا صنعت پولداری نیست، به همین دلیل توانایی ایجاد تحول را ندارد و نمیتواند از نگاه متفاوت حمایت کند."

نمیدانم میشود "جدایی" را متفاوت دانست یا نه، اما به هر حال از همین صنعت محلی ورشکسته در آمد ... .

/ 0 نظر / 15 بازدید