بیت !

 

عنکبوت ار لانه دارد، آدمی دارد وطن

عنکبوت آسا تو هم دور وطن، تاری بتن

بهر حفظ لانه ی خود می تند تار عنکبوت

زعنکبوتی کم نه ای ، ای غافل از حفظ وطن

عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد

معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب و ظن

شیخ اگر معنی وطن نشناخت، معذورش بدار

این وطن نامش بود ایران، بیا بشنو ز من ...

 

منسوب به حاجی محمد اسمعیل منیر مازندرانی

/ 1 نظر / 32 بازدید
نرجس

توی یه حالتی هستم که وطن برام معنایی مثل دریاهای ازاد داره.... یه جورایی مثل این که آقا هر جا مسیرت خورد آنجا پیاده می شم.....[چشمک]