تصميم با خود آدمست

هیچ دلیلی ندارد که حتما موقعیت ها برای من تعیین تکلیف کنند. مثل اینکه از من در موقعیت الف حتما رفتار ب سر بزند . 33.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
تگرگ

اين موقعيتها نيستند که بهت ميگنبا رفتار الف / ب بايد ازت سر بزنه. اين ما هستیم که عادت کردیم اينگونه رفتار کنیم. يه جور شرطی شدنه که ريشه اش قديميه و می شه عوضش کرد ولی با تلاش!