غمگینم.

از بی خبری ها و بدجنسی ها، که وقتی کمی از اولی با کمی از دومی مخلوط میشه به کجاها که نمیرسیم : نگرانی، دل شکستگی ...

افتضاحه !

-----

این شهروند امروز به نظرم مجله ی خوبی رسیده. گرونه، (۱۰۰۰ تومن) ولی توخالی نیست. شنبه ها میاد و هفته رو پربار میکنه.

/ 2 نظر / 5 بازدید
تگرگ

حماقت ِ خيانت - حسادت و تنبلی رو هم بهش اضافه کن ميشه آدمی که من خيلی خوب می شناسمش.