دو دوتا

...

ممم ... اول ميبينم که همه ميگن بابا جوونی خيلی خوب بود ... آااه ... اوووه ... بعد نگاهی به جوونی خودم ميندازم. و به يه نتيجه روشن ميرسم : ادامه زندگی هيچ منطقی نيست. اينکه جوونيش بود ... .

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
ويتامين ث

آخ جون اول ..ميخوای بگی پير شدی ؟!! نه داداش ..باور نميکنيم

savijhe

خب چون نظرم در قالب کلمات نميگنجه چيزی نمينويسم!! ولی مهم اينه که تو فکرم يه چيزايی به عنوان نظر هست...

يه نفر

زخم هايم را به روز كرده ام لطفن به من نمک بزنيد.......