سرشت آدم ها

Aus so krummem Holze, als woraus der

Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades

gezimmert werden

Immanuel Kant

درختی که تلخ است وی را سرشت    گرش بر نشانی به باغ بهشت

ور از جـوی خلـدش به هـنـگـام آب   به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب،

سـرانـجــام گــوهــر بـه کـار آورد   هـمـان مـیـوه ی تـلـخ بـار آورد ...

فردوسی

---

گفته ی کانت رو میشه اینجوری ترجمه کرد : از این چوب گره دار و پیچ پیچی که آدم رو ازش ساختن ، هیچ چیز صافی نمیشه درآورد !

گاهی فکر میکنم اصلا قرار نیست صاف، زیبا باشه. ذهن ماست که این چیزای پیچ پیچ قشنگ اطراف رو نمیتونه درک کنه و میخواد هی صاف اش کنه.

وقتی میبینم اونی که من فکر میکنم نیستی، جالب تر هم میشه !

/ 0 نظر / 22 بازدید